бул. Ал. Стамболийски 103, София Тауър
София,
България
23.9816644
42.8318831
UserLikes
Име: ДЕЛОЙТ БЪЛГАРИЯ
Адрес: София, бул. Ал. Стамболийски 103, София Тауър
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.deloitte.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Финансово-счетоводни услуги
Дейност:

Одит, данъчно-правни услуги, консултинг, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите

Ключови думи: делойт, одитотрски услуги, консултинг, консултантски услуги, финанси

За нас

Делойт е търговската марка, под която десетки хиляди посветени професионалисти от независими дружества по целия свят си сътрудничат в предоставянето на одитотрски услуги, консултинг, консултантски услуги в областта на финансите, услуги по управление на риска и данъчни услуги на определени клиенти. Тези дружества са членове на Делойт Туш Томатсу Лимитид, частно дружество с ограничена отговорност (private company limited by guarantee), регистрирано в Обединеното кралство (ДТТЛ). Всяко дружество член предоставя услуги в определен географски район и съгласно законите и професионалните правила на съответната държава или държави, на територията на които извършва дейността си. ДТТЛ помага за координацията на дейността на дружествата членове, но не предоставя самостоятелно услуги на клиенти. ДТТЛ и дружествата членове са отделни и самостоятелни юридически лица, които с действията си могат да задължават само за себе си. ДТТЛ и всяко дружество - член на ДТТЛ, отговарят само за собствените си действия и бездействия. Всяко от дружествата - членове действа под името Делойт, Делойт & Туш, Делойт Туш Томацу или други свързани имена. Всяко дружество - член на ДТТЛ, е структурирано по различен начин
ДЕЛОЙТ БЪЛГАРИЯ
, в съответствие с националното законодателство, обичайната практика и други фактори и може да осигурява предоставянето на професионални услуги на съответната територия чрез дъщерни дружества и/или други структури.

Делойт Централна Европа е регионална организация на дружества, организирани от Делойт Сентръл Юръп Холдингс Лимитид, дружество - член на Делойт Туш Томатсу Лимитид в Централна Европа. Услугите се предоставят от дъщерни дружества на Делойт Сентръл Юръп Холдингс Лимитид, които са отделни и независими юридически лица. Дъщерните дружества на Делойт Сентръл Юръп Холдингс Лимитид са едни от водещите дружества в региона, които предоставят професионални услуги чрез над 3 400 души, работещи в повече от 30 офиса в 17 държави.

В България услугите се предоставят от Делойт България EООД и Делойт Одит ООД (наричани заедно Делойт България), които са дъщерни дружества на Делойт Сентръл Юръп Холдингс Лимитид. Делойт България е една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, консултинга, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите чрез 170 местни и чуждестранни професионалисти. 
Открийте ни в Google+